Orzecznictwo

admin / 26 lipca 2023, 13:44
Wprowadzenie Estoński CIT to system opodatkowania dochodów spółek, który został wprowadzony w Polsce w 2021 roku. Jest to system ryczałtowy, który polega...
admin / 11 kwietnia 2017, 17:00
Dokumentacja transakcji przy umowach cash-poolingu Podmioty powiązane uczestniczące w systemie cash-poolingu zobowiązane są prowadzić stosowną dokumentację, na warunkach określonych w art. 9a...
admin / 27 kwietnia 2017, 10:00
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji w umowie cash-poolingu Skoro faktycznym celem umowy cash-poolingu jest udostępnianie środków pieniężnych pomiędzy podmiotami z grupy...
admin / 2017-06-21 10:00:00
Znaczenie pojęcia „transakcja” na gruncie obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych; umowa o wspólne zarządzanie płynnością finansową jako forma...
admin / 2017-07-13 09:00:00
Ustalanie relacji finansowych między stronami umowy na podstawie określonych instrumentów obrotu prawnego – kredytu lub pożyczki Faktycznym celem przedmiotowej umowy...
admin / 2017-08-10 10:00:00
Umowa cash-poolingu jako przykład transakcji objętej obowiązkiem dokumentowania Faktycznym celem przedmiotowej umowy cash-poolingu jest udostępnianie środków pieniężnych pomiędzy podmiotami z grupy...
admin / 2017-10-19 09:00:00
Kwalifikacja oddziału zagranicznej osoby prawnej dla potrzeb podatkowych 1. Przepis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r....
admin / 2018-02-14 09:00:00
Ustalenie stosowania zaniżonych stawek czynszu najmu pomiędzy podmiotami powiązanymi
admin / 2018-02-14 10:00:00
Obowiązki dokumentacyjne przy umowie cash-poolingu W przypadku cash-poolingu rzeczywistego nie mamy do czynienia wyłącznie z czynnościami technicznymi, ale z rzeczywistymi transferami środków...